Cine suntem? Informaţii generale privind editura Renaşterea


Aflată sub patronajul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului, editura Renaşterea îşi face simţită prezenţa în peisajul publicistic românesc preponderent prin cărţi de teologie, cultură sau spiritualitate, lucrări menite unei familiarizări a cititorului cu elementele fundamentale ale credinţei ortodoxe, cu tezaurul de viaţă duhovnicească a Bisericii, cu marile personalităţi ale teologiei şi trăirii în Hristos, dar şi cu acel gen de cultură infuzat de etosul creştin.

Sub această titulatură, editura Renaşterea funcţionează din anul 2000, numele fiindu-i conferit de mitropolitul şi scriitorul Bartolomeu Valeriu Anania, prin preluarea şi titulaturii omonime a revistei Renaşterea. Cărţi cu profil religios au mai fost publicate sub patronajul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi până în anul 2000 (chiar şi înainte de 1989) sub titulatura Editurii Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, sau a Editurii Arhidiecezana Cluj, ambele constituind precursoarele editurii Renaşterea. Mitropolitul Bartolomeu Anania, în calitate de ierarh dar şi de scriitor, a intuit importanţa unei edituri aflată sub patronajul Bisericii. Era conştient că prin cartea tipărită cu gust şi cu inteligenţă, ca şi prin publicaţii, mesajul Bisericii, mesajul credinţei poate fi receptat mai bine. De aceea, a urmărit mereu cu atenţie activitatea editorială a Arhiepiscopiei. Această activitate editorial s-a dinamizat semnificativ odată cu înscăunarea Mitropolitului Andrei Andreicuţ la Cluj (25 martie 2011).

Editura oferă o paletă largă de lucrări, unele publicate în colecţii precum „Liturgica”, – având ca tematică universul liturgic şi al cultului ortodox, „Spiritualitate” – preocupată să pună în lumină viaţa şi învăţăturile unor sfinţi, dar şi temeiurile spiritualităţii ortodoxe, „Mari teologi ai secolului XX” – în cadrul căreia e prezentat profilul spiritual şi intelectual al unor teologi contemporani de prestigiu, „Monografii” – o colecţie cu caracter patristic, destinată popularizării vieţii şi operei unor mari Părinţi ai Bisericii, „Restituiri” – reunind în volume tematice cele mai reprezentative articole publicate de-a lungul timpului în revista Renaşterea, „Pastoralia” – punând în relief demnitatea slujirii preotului şi probleme aferente artei partorale, „Biblica” – oferind publicului tratate de teologie biblică, abordate în cheia învăţăturii de credinţă ortodoxă, „Bioetica” – cu lucrări ce ţin de domeniul bioeticii sau al dialogului dintre medicină şi teologie ş.a., aşa cum există şi volume publicate în afara acestor colecţii (cărţi cu caracter istoric, filosofic sau cultural în sens larg), cele mai multe aparţinând unor oameni de cultură apropiaţi de universul religios.

Un segment din cărţile publicate la editura Renaşterea îl constituie manualele de teologie necesare în Seminariile sau Facultăţile de Teologie sau catehismele. Tot în cadrul ei au fost publicate, de-a lungul timpului, cărţi de cult sau de rugăciuni.

Copiii şi cititorii tineri sunt vizaţi, de asemenea, prin câteva volume ilustrate ce prezintă vieţile unor sfinţi sau învăţăturile de bază ale credinţei ortodoxe.

În cadrul editurii Renaşterea îşi fac apariţia lunar două reviste, Renaşterea – publicaţie religioasă şi de cultură a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, dar şi de informare privind viaţa religioasă din eparhie (o revistă înfiinţată în anul 1919, întreruptă în perioada comunismului şi reînfiinţată în 1990) – şi Tabor, revistă de cultură şi spiritualitate românească editată sub egida Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului, înfiinţată în anul 2007 de mitropolitul Bartolomeu Anania şi gândită ca o tribună a dialogului dintre teologie, cultură, artă şi ştiinţă, precum şi un almanah anual intitulat Calendarul Renaşterea.

Prin publicarea cărţilor editurii Renaşterea s-au adus contribuţii importante privind, de pildă, teologia liturgică, aportul teologilor ortodocşi (din diaspora şi nu numai) la evidenţierea tezaurului de teologie şi spiritualitate ortodoxă în dialogul cu cultura europeană, sau privind dialogul dintre teologie şi alte ramuri ale cunoaşterii (medicină, artă, ştiinţa în sens larg), dar au fost evidenţiate şi momentele importante din istoria poporului român, din vechime sau din perioada recentă, dacă e să ne referim istoria universului concentraţionar românesc sau la memoria detenţiei. De asemenea, istoria Răsăritului creştin (cu ceea ce înseamnă Bizanţul, Muntele Athos, monahismul ortodox) e un capitol la care editura Renaşterea a adus contribuţii importante.

Cărţile editurii Renaşterea sunt distribuite pe cuprinsul ţării prin parteneriate cu diferite centre eparhiale,parohii, mănăstiri, librării, prin societăţi de distribuire de carte şi prin comenzi preluate fie telefonic fie online. Tot prin comenzi, cartea e distribuită şi în străinătate.

Editura Renaşterea cultivă şi parteneriate cu edituri străine (St Vladimir's Seminary Press, Continuum New York – London, Presses Universitaires de France, Les Éditions du CERF, Oxford University Press, Desclée de Brouwer, Light & Life, Peter Lang Publishing, Éditions Salvator, Éditions Artège, L’Age d’Homme, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, St. Tikhon’s Seminary Press, Monastery of St. John the Baptist Esse UK, Synaxis Press ş.a.), prin intermediul cărora mai multe titluri importante au fost traduse şi publicate în limba română, lărgind astfel câmpul publicistic românesc cu profil teologic şi de spiritualitate ortodoxă.

Lista cărților publicate la Editura Renașterea în perioada 2015-2020

1. *** Familia contemporană:provocări, principii, valori, (2020) | 978-606-607-335-6.

2. Ierom. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu Gânduri de pandemie --- preţ fix, (2020) | 978-606-607-334-9.

3. Iulia Chende Aspazia Oţel Petrescu - „Sfânta Închisorilor” (1923-2018). Profil feminin de mărturisire contextuală a credinței, Teză de doctorat în teologie (2020) | 978-606-607-331-8.

4. Gheorghe Popescu Timişeni - Gorj. Satul ce se stinge!, (2020) | 978-606-607-329-5.

5. Arhim. Dumitru Cobzaru Duhovnicia - dulce povară, (2020) | 978-606-607-327-1.

6. *** Onisie Morar - o credinţă, un drum, o viaţă. vol. II, (2020) | 978-606-607-326-4.

7. Mircea-Gheorghe Abrudan Protopopul Aurel Munteanu (1882-1940), martir al poporului român şi mucenic al Bisericii Ortodoxe, (2020) | 978-606-607-325-7.

8. Radu Copil Ghidul Zilelor de Poveste, (2020) | 978-606-607-324-0.

9. Liviu Vidican-Manci Propovăduirea Evangheliei în era digitală --- preţ fix ---, Impactul catehezei şi al predicii asupra „generației digitale” prin utilizarea noilor tehnologii ale informației şi comunicării. Teză de doctorat în teologie (2020) | 978-606-607-323-3.

10. Ioan Bizău Tradiţie şi continuitate artistică la Nicula. Contribuţia meritorie a călugărului Ilarion Mureşan - preţ fix, (2020) | 978-606-607-322-6.

11. Arhim. Dumitru Cobzaru Monografia Mânăstirii "Adormirea Maicii Domnului" Nicula, (2020) | 978-606-607-321-9.

12. dr. Dacian But-Căpuşan Sate, preoţi şi biserici ortodoxe din partea de vest şi sud-vest a Clujului, (2020) | 978-606-607-320-2.

13. Arhim. Dumitru Cobzaru "Fiule, m'am vrut să-ţi fiu candelă de ceas târziu..."! - ediţia a III-a, Prefaţă de Dan C. Mihăilescu (2020) | 978-606-607-319-6.

14. Maria Paşca Repere ale comunicării psiho-pastorale, (2020) | 978-606-607-318-9.

15. *** Medicii şi Biserica, vol. XVIII, Terapia prin credinţă şi cultură, Volum coordonat de Mircea Gelu Buta (2020) | 978-606-607-317-2.

16. Élisabeth Behr-Sigel Lev Gillet. «Un monah al Bisericii de Răsărit» --- rabat maxim 10% ---, Prefaţă de Olivier Clément (2020) | 978-606-607-316-5.

17. Bernard Heyberger Creştinii din Orient, traducere de Aniela Siladi (2020) | 978-606-607-315-8.

18. Claudiu-Gabriel Enache Dinamica structurilor ecleziale în Arhiepiscopia Atenei şi în Patriarhia Română în perioada 1948-2008. O perspectivă istorică, teză de doctorat, Cuvânt înainte de Pr. Prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb (2020) | 978-606-607-314-1.

19. Cezar Login Înainteprăznuirea Naşterii Domnului în ritul bizantin: origine, dezvoltare, structură, ritual şi imnografie, prefaţă Pr. Prof. Dr. V. Stanciu (2020) | 978-606-607-313-4.

20. ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ Crăciunul şi Paştile aduc bucuriile --- rabat maxim 20%, (2020) | 978-606-607-312-7.

21. Arhim. Dumitru Cobzaru Bătrânul cărturar și tânărul mitropolit: Bartolomeu Valeriu Anania --- preţ fix, Cuvânt înainte de lect. univ. dr. Diana Moţoc (2020) | 978-606-607-311-0.

22. *** Întâmplări pilduitoare din temniţele comuniste, vol. II, Ediţie îngrijită de Radu Copil (2020) | 978-606-607-309-7.

23. John (Patrick) Ramsey Clerul inferior în Biserica Ortodoxă. Slujirea şi viața lor după canoane, prefaţă Pr. Lect. Dr. Emilian Iustinian Roman, traducere Mihai Răducă (2020) | 978-606-607-308-0.

24. ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ Familie, copii şi tineri, (2020) | 978-606-607-307-3.

25. Eugen Adrian Truţă Extazul mistic. O teologie a experienţei, Teză de doctorat în teologie (2020) | 978-606-607-306-6.

26. Mihail Mitrea Holiness in Late Bizantium. Philotheos Kokkinos' Lives of Contemporary Saints, (2020) | 978-606-607-305-9.

27. PS Episcop-Vicar Lect. Univ. Dr. Benedict Bistriţeanul (Valentin) Vesa Canoane şi reguli monahale în spaţiul siro-oriental, (2020) | 978-606-607-261-8.

28. Doina Pologea Berceanu O fereastră spre sacru. Introducere în opera lui Bartolomeu Valeriu Anania, (2020) | 978-606-607-245-8.

29. *** Calendarul Renaşterea 2020, (2020) | 2601-3290-2020.

30. *** In memoriam Arhimandritul Serafim Măciucă, Volum îngrijit de Arhim. Dumitru Cobzaru (2019) | 978-606-607-304-2.

31. *** Carte de rugăciuni pentru copii, ediţia a II-a, (2019) | 978-606-607-303-5.

32. Nicolae Turcan Partea văzută a iubirii. Pledoarii pentru credință, e-book (2019) | 978-606-607-302-8.

33. Nicolae Turcan Partea văzută a iubirii. Pledoarii pentru credință, (2019) | 978-606-607-301-1.

34. Mircea-Gheorghe Abrudan Ortodoxia românească în istorie şi contemporaneitate. Articole, eseuri şi note de lectură, în co-editare cu Editura Felicitas (2019) | 978-606-607-300-4.

35. Volum Colectiv Un sacerdot împlinit. Părintele Protopop Ioan Jeler la 80 de ani, Volum îngrijit de Preot Cristian Baciu (2019) | 978-606-607-299-1.

36. Marin Cotețiu Ipostaze ale restaurării icoanei "Arhanghelul Mihail" atribuită preotului zugrav Luca din Iclod, (2019) | 978-606-607-298-4.

37. Stavrofora Teodora Cîmpan "Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului" Floreşti-Tăuţi, jud. Cluj - la 25 de ani de la întemeierea - (1994-2019). Album monografic, (2019) | 978-606-607-297-7.

38. Stavrofora Teodora Cîmpan Istoricul Mănăstirii "Acoperământul Maicii Domnului" Floreşti-Tăuţi jud. Cluj - la 25 de ani de la întemeiere - (1994-2019), (2019) | 978-606-607-296-0.

39. Monahul Patapie Kavsokalivitul Sfinti athoniti contemporani: Porfirie Kavsokalivitul şi Paisie Aghioritul, traducere din limba greacă de diac. dr. Florin Toader Tomoioagă şi pr. dr. Florin-Cătălin Ghiţ (2019) | 978-606-607-295-3.

40. Arhim. Dumitru Cobzaru "Fiule, m'am vrut să-ţi fiu candelă de ceas târziu..."! - audiobook, (2019) | 978-606-607-294-6.

41. Constantin Cubleşan Candele de veghe, (2019) | 978-606-607-293-9.

42. Silviu Pop Biserica "Sfântul Apostol Andrei" din Dej, (2019) | 978-606-607-292-2.

43. Mircea-Gelu Buta Însemnări despre Patriarhul Justinian, Cuvânt înainte de pr. Ioan Chirilă, ph. d. (2019) | 978-606-607-291-5.

44. Valentin Vişinescu Legăturile lui Mihai Viteazul cu Turda, (2019) | 978-606-607-290-8.

45. Nicolae-Dragoş Kerekes Ţentea - file de istorie --- rabat maxim 10%, (2019) | 978-606-607-289-2.

46. Arhim. Dumitru Cobzaru S'au vrut nouă..., (2019) | 978-606-607-288-5.

47. Protos. Siluan Popescu Iubirea naşte fericirea, (2019) | 978-606-607-287-8.

48. Thomas Pott Reforma liturgică bizantină . Studiul fenomenului evoluţiei intenţionate a liturghiei bizantine, Prefaţă Robert F. Taft, S.J., Prefaţă la ediţia românească Pr. Prof. Dr. Viorel Sava, Traducere Cezar Login (2019) | 978-606-607-286-1.

49. Nicolas Egender Monahii din Palestina. Portrete duhovniceşti, Prefaţă de Marie-Anne Vannier. Traducere din limba franceză de Nicolae Turcan (2019) | 978-606-607-285-4.

50. Georges Barrois Lecturile biblice în cultul ortodox, traducere din limba engleză de Emil M. Mărginean (2019) | 978-606-607-284-7.

51. Florin-Constantin Dobocan Studiu privind satisfacţia consumatorilor de servicii religioase oferite de Biserica Ortodoxă Română --- rabat maxim 10%, - teză de doctorat economie (2017) (2019) | 978-606-607-283-0.

52. Volum Colectiv Veşnicia s-a născut la sat --- rabat maxim 10%, PF Daniel, Ioan Aurel Pop, Lucain Blaga, Liviu Rebreanu, Octavian Goga (2019) | 978-606-607-282-3.

53. Volum Colectiv Medicii şi Biserica, vol. XVII, Resacralizarea relaţiei medic-pacient (2019) | 978-606-607-281-6.

54. Cornel-Gheorghe Coprean Dezvoltarea teologiei misionare prin conferintele misionare internaţionale şi consultaţiile misionare interortodoxe, teză de doctorat, Cuvânt înainte de Pr. Prof. univ. dr. Valer Bel (2019) | 978-606-607-280-9.

55. Sorin Neculai Marciuc Muzica bisericească de tradiţie bizantină din Bucovina în secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului XX, teză de doctorat, Cuvânt înainte de Pr. Prof. univ. dr. Vasile Stanciu (2019) | 978-606-607-279-3.

56. Anastasios Kallis Ce este ortodoxia?, traducere de Cezar Marksteiner-Ungureanu (2019) | 978-606-607-278-6.

57. Preot Simion Bretfelean-Vidican Cuvinte împărtăşite credincioşilor, (2019) | 978-606-607-277-9.

58. Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu Cântări la înmormântarea mirenilor, După melodii tradiţionale din Transilvania, pe o singură voce (2019) | 978-606-607-276-2.

59. Pr. Ciprian-Traian Negreanu Iubirea e mai tare decât moartea. Starea intermediară a sufletelor --- preţ fix ---, Lucrare pentru gradul I în preoţie (2019) | 978-606-607-275-5.

60. Arhim. Dumitru Cobzaru Amvon, vol. 4, Predici la Sfintele Taine şi Ierurgii (2019) | 978-606-607-274-8.

61. Volum Colectiv Veşnicia s-a născut la sat, Ioan Aurel Pop, Lucain Blaga, Liviu Rebreanu, Octavian Goga (2019) | 978-606-607-273-1.

62. Pr. Gheorghe-Dragoş Braica Spiritualitate, memorii şi istorie, (2019) | 978-606-607-272-4.

63. *** Efigiile Ierarhului. Restituiri Nicolae Ivan, volum îngrijit de preot Iustin Tira (2019) | 978-606-607-271-7.

64. Petru Ciobanu Misiunea Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Episcopiei Hotinului (a. 1923-1944), (2019) | 978-606-607-267-0.

65. *** Mitropolitul Andrei - Păstorul blând al Transilvaniei euharistice , 3. Album foto: Centenarul Marii Uniri (2019) | 978-606-607-266-3.

66. *** Mitropolitul Andrei - Păstorul blând al Transilvaniei euharistice , 2. Studii in honorem (2019) | 978-606-607-265-6.

67. *** Mitropolitul Andrei - Păstorul blând al Transilvaniei euharistice , 1. Cuvinte omagiale (2019) | 978-606-607-263-2.

68. PS Episcop-Vicar Lect. Univ. Dr. Benedict Bistriţeanul (Valentin) Vesa Personalităţi duhovniceşti contemporane. Biografii şi repere, vol. II, (2019) | 978-606-607-260-1.

69. pr. Paul-Valer Ziman Parohia Ortodoxă Română Vermeş 1948-2018. (Monografie), (2019) | 978-606-607-258-8.

70. pr. Cosmin Cosmuţa Părintele Alexandru Moraru. Profesor şi istoric, (2019) | 978-606-607-256-4.

71. *** Truditor sub doi mitropoliţi. In honorem protopop Alexandru Vidican, (2019) | 978-606-607-253-3.

72. pr. Nicolae Lăpuşte Misiune şi mărturie creştină ortodoxă contemporană în Canada, (2019) | 978-606-607-251-9.

73. Eugen J. Pentiuc Vechiul Testament în tradiţia ortodoxă răsăriteană, traducere din limba engleză de Ierom. Nectarie V. Dărăban (2019) | 978-606-607-249-6.

74. *** 30 de ani - "Un nou început". In honorem - Protopop Ioan Dâmbu, (2019) | 978-606-607-248-9.

75. Volum Colectiv Calendarul Renaşterea 2019 - pret fix, coperta tare, (2019) | 2601-3290-2019.

76. *** Biblia sau Sfânta Scriptură - preţ fix, traducere IPS Bartolomeu Anania (2018) | 9789731714691.

77. Robert F. Taft O istorie a Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur. Volumul IV. Dipticele, ediţia a 2-a revăzută. Prefaţă Edward G. Farrugia, S.J., Traducere şi postfaţă Cezar Login (2018) | 978-606-607-269-4.

78. Pr. Traian Zaharie Todoran Cuviosul Părinte Gavriil Miholca, Evocări, amintiri şi cuvinte de învăţătură (2018) | 978-606-607-268-7.

79. Volum Colectiv Bucuria credinţei. Părintele Episcop Vasile Fluieraş la 70 de ani --- rabat maxim 20%, (2018) | 978-606-607-262-5.

80. Volum Colectiv Prezenţe clericale transilvănene la Marea Unire de la Alba Iulia 1 Decembrie 1918, Cosmin Cosmuţa, Andreea Dăncilă-Ineoan, Emanuil Ineoan, Bogdan Ivanov (2018) | 978-606-607-259-5.

81. Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru Învăţământul Teologic universitar ortodox din Cluj (1924-1952), (2018) | 978-606-607-257-1.

82. Arhim. Dumitru Cobzaru "Fiule, m'am vrut să-ţi fiu candelă de ceas târziu..."! «Mon fils, j’ai voule être la chandelle de tes heures de veille...»!, ediţie bilingvă română-franceză (2018) | 978-606-607-255-7.

83. ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ Dumnezeu şi Patria --- preţ fix, (2018) | 978-606-607-254-0.

84. Monahia Andreea (Mădălina) Zdrobău Monografia Mânăstirii Mihai-Vodă, Turda, (2018) | 978-606-607-252-6.

85. Volum Colectiv Istoricul Parohiei Ortodoxe Române Schimbarea la Faţă din CLuj-Napoca, pr. Titus Moldovan şi Pr. Petru-Ioan Ilea (2018) | 978-606-607-250-2.

86. Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru Domnitorul Mihai Viteazul (1593-1601) erou al naţiunii române şi martir al Bisericii străbune, (2018) | 978-606-607-247-2.

87. Volum Colectiv Medicii şi Biserica, vol. XVI, Resacralizarea relaţiei medic-pacient (2018) | 978-606-607-246-5.

88. Dimitris Ferousis Părintele Nicolae Planas, Sfântul Păstor: Biografie narativă --- rabat maxim 20%, traducere din limba greacă de Octavia Moldovan (2018) | 978-606-607-244-1.

89. Arhim. Dumitru Cobzaru Amvon vol. 3, Predici şi meditaţii la vieţile sfinţilor (2018) | 978-606-607-243-4.

90. John Meyendorff Isihasmul bizantin. Probleme istorice, teologice şi sociale --- rabat maxim 10% ---, (2018) | 978-606-607-242-7.

91. *** Întâmplări pilduitoare din temniţele comuniste, vol. I, Ediţie îngrijită de Radu Copil (2018) | 978-606-607-241-0.

92. Volum Colectiv Părintele Sofronie. Teologul luminii necreate --- rabat maxim 10% --- , Actele Simpozionului Ştiinţific Interortodox (2018) | 978-606-607-240-3.

93. Volum Colectiv Calendarul Renaşterea 2018 - pret fix, coperta tare (2018) | 2601-3290-2018.

94. *** Preoţi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului în temniţele comuniste --- preţ fix ---, (2017) | 978-606-607-238-0.

95. Guy Fontaine Cinci lecţii despre Ortodoxie, traducere de Nicolae Turcan (2017) | 978-606-607-237-3.

96. Mircea-Gelu Buta Bioetică şi slujire creştină, analize / perspective / convingeri (2017) | 978-606-607-236-6.

97. Arhim. Dumitru Cobzaru "Fiule, m'am vrut să-ţi fiu candelă de ceas târziu..."! - ediţia a II-a, Prefaţă de Dan C. Mihăilescu (2017) | 978-606-607-235-9.

98. Arhim. Samuel Cristea Să participăm la Ospățul credinței - broşată --- preţ fix ---, Ghid liturgic (în colaborare cu Arhid. Daniel Mocanu) (2017) | 978-606-607-234-2.

99. Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu Între închisoare şi Împărăţie --- preţ fix ---, Un interviu inedit cu părintele profesor Ioan Bunea (2017) | 978-606-607-232-8.

100. Arhim. Dumitru Cobzaru M'am vrut vouă...!, album (2017) | 978-606-607-231-1.

101. Olivier Clément Hristos a înviat!, Cuvinte despre sărbătorile creștine. Traducere de Nicolae Turcan (2017) | 978-606-607-230-4.

102. Arhim. Dumitru Cobzaru „Fiule, m’am vrut să-ţi fiu candelă de ceas târziu…”! ¡“Hijo, yo te quise ser candela al anochecer…”!, ediţie bilingvă română-spaniolă (2017) | 978-606-607-229-8.

103. Laurence Varaut Maria Skobțova. Sfântă ortodoxă victimă a nazismului (1891-1945), Postfață de Gabriel Matzneff (2017) | 978-606-607-228-1.

104. ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania Patriarhul meu, (2017) | 978-606-607-227-4.

105. Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu Cântaţi Domnului tot pământul. Cântări bisericeşti, Pricesne, Colinde, folosite la Sfânta Liturghie şi la Paraclisul Maicii Domnului --- preţ fix ---, (2017) | 978-606-607-226-7.

106. ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ Maica Cerului, nădejdea poporului, *** (2017) | 978-606-607-224-3.

107. Kyle A. Schenkewitz Dorotei din Gaza și discursul despre vindecare în monahismul gazan, traducere din engleză de Mihai-Silviu Chirilă (2017) | 978-606-607-223-6.

108. Vladimir Lossky Paternitatea duhovnicească în Rusia secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, Introducere de Arhim. Placide Deseille. Traducere realizată de Ciprian Vidican (2017) | 978-606-607-220-5.

109. Pr. Alexandru Nan Pe urmele sfinţilor din Apus --- preţ fix ---, Sfinţii spaţiului german (2017) | 978-606-607-217-5.

110. Arhim. Dumitru Cobzaru Amvon vol. 2, - Predici la praznicile împărăteşti şi ale Maicii Domnului (2017) | 978-606-607-216-8.

111. Mihai Oara Cum n-oi mai fi pribeag, O călătorie prin țări, cultui, sisteme politice și credințe (2017) | 978-606-607-215-1.

112. *** O scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe din Europa Occidentală în secolul XX, (2017) | 978-606-607-214-4.

113. Pr. Prof. Dr. Nicolae Neaga Hristos în Vechiul Testament, ediția a IV-a, revăzută și adăugită de Pr. Prfo. Univ. Dr. Ioan Chirilă (2017) | 978-606-607-213-7.

114. Georgeta Bidilică-Vasilache Un Cuvios de Pateric, Părintele Protosinghel Nicodim Bujor Cernicanul (2017) | 978-606-607-212-0.

115. *** Cuvioasa Parascheva. Viața, minunile, acatistul, (2017) | 978-606-607-210-6.

116. Boris Bobrinskoy Compasiunea Tatălui, traducere realizată de Nicolae Turcan (2017) | 978-606-607-209-0.

117. Redacția Renașterea Pagini de sinaxar, (2017) | 978-606-607-208-3.

118. Volum Colectiv Medicii şi Biserica, vol. XV, *** (2017) | 978-606-607-178-7.

119. Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu Cântările Sfintei Liturghii şi alte cântări liturgice --- preţ fix ---, Antologie de texte muzicale pentru învăţământul teologic (2016) | 9790900987052.

120. Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu Cântările Sfintei Liturghii şi alte cântări liturgice, Antologie de texte muzicale pentru învăţământul teologic (2016) | 979-0-9009870-5-1.

121. Juan Mateos Utrenia şi Vecernia în ritul bizantin. Studii de teologie liturgică, (2016) | 978-606-607-239-7.

122. Iulia Chende Copiii, mărturisitorii de azi. Destăinuirile, mărturisirile şi sfaturile copiilor, (2016) | 978-606-607-233-5.

123. Preot Iustin Tira Oameni, fapte şi Cuvânt, (2016) | 978-606-607-225-0.

124. dr. Dacian But-Căpuşan Stolna. Studiu monografic, (2016) | 978-606-607-222-9.

125. pr. Cristian Sonea Lumea după Babel, (2016) | 978-606-607-221-2.

126. *** Lumină din Lumină. Antologie de poezii pascale, (2016) | 978-606-607-218-2.

127. Samuil Andrievici Legendariu Românesc pentru întâia clasă a școalelor poporene, Transliterare și ediție îngrijită de Maria Dorina Pașca (2016) | 978-606-607-211-3.

128. Lăcrămioara Florentina Pop Parohia Ortodoxă Română Soporu de Câmpie, scurt istoric (2016) | 978-606-607-207-6.

129. *** Tot moş era şi-n vremea lor, Bătrânul Moş Crăciun. Povestiri, (2016) | 978-606-607-206-9.

130. Arhiepiscop Vasili Krivoşein Amintiri din două lumi, De la Revoluţie la Biserica înrobită (2016) | 978-606-607-205-2.

131. Protos dr. Atanasie Berbecel Monografia Mănăstirii "Acoperământul Maicii Domnului" Floreşti, Cluj, (2016) | 978-606-607-204-5.

132. ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ Misiunea parohiei şi a Mănăstirii într-o lume în continuă schimbare. vol. II, Lucrările simpozionului internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artă 3-4 noiembrie 2015 (2016) | 978-606-607-203-8.

133. ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ Misiunea parohiei şi a Mănăstirii într-o lume în continuă schimbare. vol. I, Lucrările simpozionului internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artă 3-4 noiembrie 2015 (2016) | 978-606-607-201-4.

134. Stavrofora Teodora Cîmpan Mănăstirea "Acoperământul Maicii Domnului" Floreşti, Cluj, Album monografic, (2016) | 978-606-607-200-7.

135. PS Episcop-Vicar Lect. Univ. Dr. Benedict Bistriţeanul (Valentin) Vesa Personalităţi duhovniceşti contemporane. Biografii şi repere, vol. I, (2016) | 978-606-607-198-7.

136. Protopresbiter Teodor Zisis Urmând dumnezeieştilor părinţi, Eseuri asupra tradiţiei patristice (2016) | 978-606-607-197-0.

137. John Behr Irineu de Lyon în identificarea creştinismului, traducere din limba engleză de Sergiu-Adrian Adam (2016) | 978-606-607-196-3.

138. Nicolae-Dragoş Kerekes Sfântul Iustin Martirul şi filosoful --- preţ fix ---, disertaţie în teologie (2004) (2016) | 978-606-607-195-6.

139. *** Tudor Claudiu Taloș (1994-2016) - In memoriam, Volum îngrijit și prefațat de Arhim. Dumitru Cobzaru (2016) | 978-606-607-194-9.

140. Irina Gorainoff Sfântul Serafim de Sarov. Convorbirea cu Motovilov, traducere de IPS Andrei Andreicuţ (2016) | 978-606-607-193-2.

141. Nicolae-Dragoş Kerekes Origenismul în secolele III-VIII --- preţ fix ---, teză de doctorat în teologie (2010) (2016) | 978-606-607-192-5.

142. Ghe. Marcel Muntean Iconografia picturii bizantine. Icoanele prăznicare ale Maicii Domnului şi ale sfinţilor, (2016) | 978-606-607-191-8.

143. Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului Piatra Fântânele, Jud. Bistrița-Năsăud (1927-2015), (2016) | 978-606-607-190-1.

144. ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ Ghid de bune practici privind incluziunea și integrarea socială a persoanelor cu deficiențe de vedere, (2016) | 978-606-607-189-5.

145. Dinu Cruga Trepte duhovniceşti, Interviu cu Părintele Arhimandrit Roman Braga (2016) | 978-606-607-188-8.

146. Ioan Bizău Celebrare liturgică şi mistagogie. Aplicaţii la expresia cuvântătoare a cultului eclesial, (2016) | 978-606-607-187-1.

147. Mircea-Gelu Buta Amintiri despre Mitropolitul Bartolomeu Anania, ediția a II-a, revăzută și adăugită (2016) | 978-606-607-186-4.

148. *** Tineri ortodocşi, împreună pentru viitorul creştin al Europei, (2016) | 978-606-607-185-7.

149. Volum Colectiv "Fratele nostru este viaţa noastră" Spiritualitatea Cuviosului Siluan Athonitul, (2016) | 978-606-607-184-0.

150. pr. Gavrilă-Tudor Zinveliu Noi aspecte ale martiriului sfinţilor năsăudeni, (2016) | 978-606-607-183-3.

151. Marin Cotețiu Specificul intervențiilor de conservare-restaurare a imaginior artistice din spațiul ortodox, (2016) | 978-606-607-182-6.

152. Marin Cotețiu Restaurarea iconostasului și a icoanelor Bisericii de lemn Buna Vestire a Mănăstirii Cormaia, (2016) | 978-606-607-181-9.

153. Marin Cotețiu Iconografia Picturii Bizantine, Icoanele prăznicare ale Maicii Domnului și ale sfinților (2016) | 978-606-607-181-9.

154. Paul Gherasim Om de treabă ţăranul - rabat maxim 20%, Postfaţă de Mihail Neamţu (2016) | 978-606-607-180-2.

155. Volum Colectiv Medicii şi Biserica, vol. XIV, Valorile creştine ale educaţiei pentru sănătate (2016) | 978-606-607-178-9.

156. *** Denia de Vineri seara cu Prohodul Domnului A5, ediția a V-a (2016) | 978-606-607-177-2.

157. Mitropolit de Diokleia Kallistos Ware Cum suntem mântuiţi? Înţelegerea mântuirii în tradiţia ortodoxă, Traducere din limba engleză de Ligia Monica Felecan (2016) | 978-606-607-176-5.

158. Georgeta Bidilică-Vasilache Viața ca o carte deschisă, (2016) | 978-606-607-175-8.

159. Arhim. Dumitru Cobzaru Amvon vol. 1, - Predici la duminicile de peste an (2016) | 978-606-607-173-4.

160. Graham Speake Muntele Athos - istorie și înnnoire în paradisul monahilor, traducere de Ierom. Nectarie . Dărăban (2016) | 978-606-607-172-7.

161. ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ Chiriacodromion contemporan, (2016) | 978-606-607-170-3.

162. Vasile Petraşcu Catavasierul transilvan, (2016) | 978-606-607-169-7.

163. Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor Hrisovul clipelor (versuri), Volum îngrijit de Protos. dr. Benedict Vesa (2016) | 978-606-607-168-0.

164. ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ Mai aproape de Hristos, (2016) | 978-606-607-166-6.

165. ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ Rugăciunea SfântuluI Efrem Sirul, Cateheze (2016) | 978-606-607-165-9.

166. Doina Dejica Viața Sfântului Pahomie de la Gledin - copertă cartonată, interior policromie, cu ilustrații de Ana-Maria Lemnaru (2016) | 978-606-607-164-2.

167. Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu Anastasimatarul transilvan --- preţ fix ---, Anastasimatarul sau Cântările Vecerniei de Sâmbătă seara şi ale Utreniei de Duminică dimineaţa, compuse şi fixate pe notaţie liniară după melodiile celor opt glasuri bisericeşti, notate de preotul Dimitrie Cunţanu (2016) | 978-606-607-163-5.

168. *** Episcopul Nicolae Ivan 1855-1936 ctitorul reînviatei eparhii a Vadului, Feleacului și Clujului, Studii și documente. Ediția a II-a îngrijită de Preot Iustin Tira (2016) | 978-606-607-160-4.

169. Arhid. Ioan Brie Cântări la cununie și cântări la înmormântare, cu un CD ce conține interpretarea partiturilor (2016) | 978-606-607-139-0.

170. Volum Colectiv Blândeţea lucidă a Domnului - Sfântul Nicolae -, (2015) | 978-606-607-179-6.

171. *** Mitropolitul Andrei - Un dar pentru Transilvania, (2015) | 978-606-607-171-0.

172. Sorin Albu Materiale şi tehnici de reprezentare în arta iconografică contemporană, (2015) | 978-606-607-167-3.

173. *** Clujul, o capitală pentru viitorul Ortodoxiei europene. Întâlnirea tinerilor ortodocşi din Europa, 4-7 septembrie 2015, (2015) | 978-606-607-162-8.

174. Volum Colectiv Noi minuni ale Sfântului Mina în România, Ediţie îngrijită de Oana Raluca Băilă (2015) | 978-606-607-161-1.

175. dr. Dacian But-Căpuşan Un martir între martiri: Preotul Mucenic Grigorie Danciu (1915-1944), Cuvânt înainte de Pr. Prof. Alexandru Moraru (2015) | 978-606-607-159-8.

176. Volum Colectiv Cuvântul Tău este Adevărul (Ioan 17, 17). Predici ale teologilor clujene. vol. II, coord. Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Pr. prof. dr. Liviu Vidican-Manci (2015) | 978-606-607-158-1.

177. pr. Simion Abraham Sfinţii cuvioşi Mărturisitori Visarion, Sofronie şi Mucenicul Oprea, ocrotitorii noştri spirituali, (2015) | 978-606-607-157-4.

178. Volum Colectiv Euharistie, Spovedanie, Martiriu. Lucrările Simpozionului Internaţional al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (3-5 noiembrie 2014) vol. II, coord. Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Pr. lect. univ. dr.Adrian Podaru (2015) | 978-606-607-156-7.

179. *** Colocviile de la Niculae, ediţiile IV-V-VI, volum coordonat de Preot Ioan Morar (2015) | 978-606-607-155-0.

180. Ierom. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu Saint Constantin Brâncoveanu. A model for today's youth, (2015) | 978-606-607-154-3.

181. *** Canon Paraclis către Stăpânul Hristos pentru elevii și studenții ce se află în examene --- rabat maxim 20%, (2015) | 978-606-607-153-6.

182. Maria Paşca Arhitectura psiho-spirituală a vindecării, Credinţă întru vindecare sau vindecare întru credinţă? (2015) | 978-606-607-152-9.

183. Andrew J. Sopko Profetul Ortodoxiei Romeice, Teologia Părintelui Ioannis Romanides (2015) | 978-606-607-151-2.

184. Ierom. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu Sfântul Constantin Brâncoveanu. Un model pentru tinerii de astăzi, (2015) | 978-606-607-150-5.

185. Vasile Gordon Vademecum omiletic, 100 de schiţe pentru predici (2015) | 978-606-607-149-9.

186. *** Teologie şi spiritualitate la Vladimir Lossky, (2015) | 978-606-607-148-2.

187. Peter J. Leithart În apărarea lui Constantin, Declinul Imperiului şi naşterea Creştinătăţii (2015) | 978-606-607-147-5.

188. Volum Colectiv Medicii şi Biserica, vol. XIII, Influenţa valorilor creştine asupra bioeticii europene (volum coordonat de Dr. Mircea Gelu Buta) (2015) | 978-606-607-146-8.

189. Bernard Le Caro Sfântul Ioan de Shanghai (1896-1966) şi vremea sa, (2015) | 978-606-607-145-1.

190. Volum Colectiv Întoarcerea spre Răsărit, Filosofi contemporani şi credinţa creştină veche (2015) | 978-606-607-144-4.

191. Arhim. Dumitru Cobzaru Predici vol. IV, (2015) | 978-606-607-143-7.

192. *** Valeria-Gemma Moraru - 65 ani -, (2015) | 978-606-607-142-0.

193. Ileana Mironescu În preajma lui Alexandru Mironescu, (2015) | 978-606-607-141-3.

194. Alexandru Mironescu La Scaunul mărturisirii, (2015) | 978-606-607-140-6.

195. *** IMAKÖNYV. AZ ORTHODOX KERESZTÉNYEK SZÁMÁRA, (2015) | 978-606-607-138-3.

196. ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ Răstignirea duhovnicească, (2015) | 978-606-607-137-6.

197. *** Potirul. Catalogul expoziției internaționale de artă sacră Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj 2014, (2015) | 978-606-607-136-9.

198. Protos. dr. Visarion Paşca Mişcarea de renaştere spirituală în Grecia în secolele al XVIII-lea-al XIX-lea şi influenţa acesteia în Ţările Române, teză de doctorat (2015) | 978-606-607-135-2.

199. *** Sbornicul, Culegere despre Rugăciunea lui Iisus (2015) | 978-606-607-134-5.

200. Volum Colectiv Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou. Viaţa, minunile, acatistul, Ediție îngrijită de Radu Copil (2015) | 978-606-607-133-8.

201. Juan Mateos Celebrarea Cuvântului în Liturghia Bizantină, (2015) | 978-606-607-131-4.

202. Daniel Lemeni Duhul a suflat în pustie, Lumea duhovnicească a Părinţilor deşertului (2015) | 978-606-607-129-1.

203. Ioan Alexandru Imnele Transilvaniei, (2015) | 978-606-607-125-3.